Izolační stříkaná pěna a její aplikace

Stříkaná pěnová izolace je tvořena dvoukomponentním polymerním systémem. Ke smísení obou složek dochází až ve směšovací komoře stříkací pistole. To znamená těsně před dopadem směsi na zateplovaný podklad.

Na podklad dopadá olejovitá tekutina, která přibližně za dobu 4 sekund začne reagovat. Během doby do započetí chemické reakce dochází k dokonalému vyplnění prostoru tekutinou, včetně všech spár a obtížně přístupných detailů.

Při zateplování prostoru je jedním z nejdůležitějších parametrů schopnost materiálu dokonale vyplnit každou mezeru. Jeden z nejefektivnějších způsobů zateplení domu proto představuje stříkaná pěnová izolace, jejíž profesionální aplikaci vám nabízíme.