Nová zelená úsporám Light – zateplení domu

Pro koho je program Nová Zelená Úsporám Light určen?


Program je určen vlastníkům rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů pro sociálně znevýhodněné skupiny. Zateplení ze státního fondu mohou tak lehce požádat naši spoluobčané: Logo_zelena-usporam-light 

 • pobírající starobní důchod
 • pobírající invalidní důchod III. stupně
 • žijící v domácnostech s nárokem na příspěvek na bydlení.

Pokud splňujete některou výše uvedenou podmínku, jste kandidátem na ŽADATELE O DOTACI.

Žadatel musí splnit tyto podmínky:

 • S osobami pobírajícími důchod nesmí v domě žít výdělečně činná osoba. Žadatel o dotaci musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti. Žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12.9.2022.
 • Žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod III. stupně.
 • Žadatel kdykoliv v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení.

Jak na to?


 • Žádost se podává elektronicky. Je tedy potřeba přispěchat na pomoc a získat tuto neskutečně vstřícnou dotaci i svým rodičům, prarodičům i znevýhodněným spoluobčanům.
 • Potřebný je bankovního účet a identity občana.

Není na tom nic složitého a určitě to je výzva, která jde lehce vyřešit. Takový zateplený dům má jistě větší hodnotu než ten s vysokou spotřebou energie.

Minimální potřeba příloh:

 • fotodokumentace
 • jednoduchý formulář odborného posudku (MAS nebo EKIS)
 • konečná zpráva o provedení opatření

Příjem žádostí je zahájen od 9. 1. 2023.

Žádat je možno i zpětně na opatření provedená po 12. 9. 2022

Kolik dostanete peněz?


 • Peníze ve formě zálohy se vyplácí předem.
 • V podpoře je až 100% množství výdajů.
 • Na jeden rodinný dům je alokováno 150 000 Kč.

Jsme zkušeným partnerem pro tyto dotace: 

Opatření Měrná jednotka Dotace *
Zateplení fasády běžný metr 6 000 Kč  
Zateplení střechy kompletní opatření 120 000 Kč
Zateplení stropu pod půdou kompletní opatření 50 000 Kč
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem kompletní opatření 60 000 Kč  

Zateplení je jednou z výhodných investicí, které vedou ke snížení spotřeby na vytápění.

Nejvíce účinná a reálně lehce proveditelná je dotace na půdu či strop v hodnotě 50.000,- Kč. Studená půda s haraburdím nic nešetří, čistá vyklizená půda s kvalitním foukaným izolačním materiálem a s dotací je vždy lepší variantou řešení.

Na realizaci opatření máte jeden rok.

Kdo má kompetence ke zprocesování dotace?


Pokud máte zájem se takového programu zúčastnit, hrají podstatnou roli v celém procesu Místní akční skupiny (tzv. MAS) a Energetická konzultační a informační střediska (tzv. EKIS). Zajišťují v těchto případech odborný posudek  nezbytný k podání žádosti. MAS potvrzují závěrečnou zprávu o realizaci opatření, například o zateplení Vašeho domu. Na realizaci zateplení je k dispozici časově jeden rok a realizace je možná i dodavatelsky.

Jsme připraveni Vám pomoci


Obchodní oddělení:  
Ing. Jiří Boleček
mobil: +420 777 824 714
info@foukanaizolacebrno.cz

Nebo nám pošlete vyplněný formulář, po jeho obdržení vám odpovíme co nejdříve.

 


Nakonec je tu pomoc v výběrem materiálu

Dotace se vztahují na veškeré materiály, které máme v nabídce.

 

Porovnání v případě dotací na RD Nová Zelená Úsporám light Nová Zelená Úsporám
Žadatelé vlastníci rodinných domů vlastníci rodinných a bytových domů
Typ domácností dle výběru nízkopříjmové skupiny bez omezení
Míra podpory až 100 % max. 60 %
Výše podpory max. 60 % dle opatření
Vyplácení podpory zálohově i předem po dokončení a zaplacení 100% částky na provedená opatření
Typ opatření zateplení, výměna oken a dveří široká škála opatření
Požadavek na projektovou dokumentaci PENB NE ANO
Délka realizace 1 rok (prodloužení možné max.o 0,5 roku) 2 roky (možnost prodloužení)

(zdroj: https://novazelenausporam.cz/)